Stg.Werkgroep Geh. Z.W. Brabant

Nieuwe inhoud Website Werkgroep per 8 april 2016_1.doc  

     
Ik ben niet uit eigen wil gestopt; Het bestuur heeft mij begin dit jaar (2016) het secretariaat afgenomen waardoor het vertrouwen is geschonden. Buiten mij om hebben ze een ingelaste bijeenkomst(vergadering) gehouden en mij (de inhoud en uitkomst van die "bespreking") meegedeeld bij een 2de ingelaste bijeenkomst. 26 januari had ik de gehele planning al klaar voor de vakantieweek 2016, maar werd geheel verrast door deze mededeling. En met name omdat deze niet werden onderbouwd met voorbeelden of gemotiveerde antwoorden van hoe men hiertoe tot dit besluit heeft kunnen komen. Tot op de dag van vandaag is er - na 26 januari 2016 - NOOIT meer enig contact geweest of opgenomen door iemand van dat bestuur. (terwijl ze zo graag mij hadden willen behouden) Over mijn vrouw wordt geheel niet gesproken terwijl deze ook meer dan 25 jaar haar diensten heeft aangeboden. Zelfs geen enkele vorm van dank je wel is er aan ons adres afgegeven. Dat noemt zich dan een christelijke organisatie !!
 
Met mij kan alles besproken worden; als dit maar binnen de reguliere vergaderingen plaats vinden en verband heeft met de doelstellingen waarvoor wij allen daar zitten. Ik heb altijd in het belang van de organisatie gehandeld en gewerkt > nooit iets alleen gedaan; altijd met meerderen en in samenspraak (of na overleg) met het bestuur.
Ik was secretaris > ..... vrijwilliger en alg leider / hoofdverpleegkundige was mijn dagelijks beroep > dat was geen functie of rol die ik moest spelen. Dit alles lag in het verlengde van elkaar. Jammer dat zij die geen ervaring en inzicht in dit alles heeft, dit alles wel voor een ander kan en mag kapot maken. In 2015 wordt door de voorzitter nog verwoord dat ik iedereen laat groeien in de rol van vrijwillig(st)er en iedereen betrek bij alles. "De Stam van de Organisatie".
 
30 jaar vrijwilliger
23 jaar alg. leider / hoofd verpleegkundige
18 jaar secretaris
 
Het langst (en nog jong) zittend bestuurslid (25 jaar)
 
 
 Wij danken hen die ons steunen en achter ons staan; en ook het inzicht hebben in de waarheid.

https://www.youtube.com/watch?v=vNEMkoWHYZU

   

&

  

https://www.youtube.com/watch?v=WS9rci-2kkU

     


Heel goed luisteren a.u.b.

en weet.....

 
 
* Ik ben nooit met privé problemen naar een kerkenraad gegaan.     
(ik had geen problemen en die heb ik nog steeds niet)
* Ik ben ook niet de voorzitster / scriba en voorganger geweest welke mij namens de kerkenraad en gemeente (in het bijzijn van mijn vrouw)
- mij - ONGEWENST hebben verklaard. 
* Ik (en mijn vrouw) zijn geen lid van de 2 colleges van opzichten geweest die ten eerste bewijsmateriaal achterwege hebben gehouden en vervolgens mijn ongewenst verklaring omschrijven als het woord ontnomen. +
* Ik ben niet de predikant (en/of heb bijgedragen aan) het aannemen van een nieuw beroep.
*Ik ben ook niet de voorzitter van de werkgroep die zegt:
"Jij eruit, of ik eruit".
* Ik ben ook niet de penningmeester van de werkgroep die aangeeft dat ik maar moet oprotten en zegt: "Nu wordt het wel heel gemakkelijk om jou eruit te werken".
* Ik ben ook Niet Margriet Zeeman en/of het College van Roosendaal die
    mij op deze wijze een hak wensen te zetten.
 
* Ik ben ook geen bestuurslid die zomaar wat aanneemt wat andere zeggen meelopen en meegaan in dergelijke voorstellen, zonder een ander te horen of later nog mee in gesprek te gaan.
* Ik ben ook niet de persoon die ik in vertrouwen heb genomen en die achter mijn rug om mij ermee heeft uitgewerkt.
(samen met de penningmeester en voorzitter)
Deze persoon heeft mij toen des tijd ook begeleid en gewezen
welke wegen ik moest nemen om deze kerkzaak aan te pakken.
Hij is het ook geweest die mij geadviseerd heeft afscheidsbrieven te schrijven naar medewerkers en gasten toe > en zo het bestuur voor zijn.
 
 
 
 
 
 
En kan ik ook mijzelf niet verdedigen.
 
 
 
 
 
Ik heb ook nooit aangegeven dat ik het te zwaar had of te veel;
volgens mij bepaal ik dat ook nog steeds zelf.
 
 
Ik kreeg de 26ste januari te horen dat ik teveel deed en dat daarom ik het secretariaat maar moest afgeven. Ik heb toen nog aangegeven dan mijn alg. leiderschap tijdens die week neer te leggen en dat men hiervoor dan iemand anders in plaats kon nemen. O, nee was het antwoord van Arie Verhagen > het secretariaat werd bij deze meteen van mijn afgenomen aldus zijn woorden.
 
Was het nou omdat ik teveel deed ? Of had het toch een andere achterliggende gedachten ?
U mag het zelf invullen....  
 
 
 
 
Ik deed heel veel samen met anderen; m.n. met mijn eigen vrouw.
 
Mijn vrouw is altijd van alles op de hoogte geweest en/of aanwezig geweest bij alle gesprekken.
Helaas heeft nooit iemand de moeite genomen om ook eens haar verhaal aan te willen horen. 
 
 
 
 
En o, wat hadden ze me toch graag behouden en de belofte om na de vakantieweek met mij contact op te nemen, was ook meer om de vrijwilligers het idee te geven dat ze nog goed bedoelend waren.
MAAR......
Die belofte gingen ze echt niet waar maken; want op 1 maart heeft Arie Verhagen mij al uit laten schrijven bij de Kamer van Koophandel
en op 8 maart heeft Rie de Visser mij al bij de ING Bank over laten schrijven
 
Later (18 aug 2016) ben ik ook bij de ASR Verzekeringen uitgeschreven door Rie de Visser
 
Zowel Rie alsook Arie hebben nooit de intentie gehad om mij er nog terug bij te willen houden.
Ze waren maar al te blij dat ze hun zin hadden gekregen en dat alles nu op hun manier kon gebeuren.
Dat Inge Kriekaard nu precies hetzelfde doet kan en mag - nu - ineens wel.
Die doet nu niet teveel ??
 
Zij hadden maar 1 doel; en dat was mij eruit werken. 
 
 
Mensen: ik en mijn vrouw hebben jaarlijks ons belangeloos ingezet voor het welslagen van de vakantieweken.
Een heel jaar lang hielden wij ons bezig met en voor deze stichting.  
 
 
 
Wij deden dat niet voor onszelf
 
 
maar voor alle gasten.
 
Wij hadden het nog graag vele jaren willen blijven doen, maar het is ons
door deze 2 personen (en het overige bestuur) niet meer mogelijk gemaakt en/of gegund.
 
De stichting heeft voldoende eigen middelen en heeft geen enkele financiŽle steun (van wie dan ook)meer nodig.
Helaas wordt er op een onverantwoordelijke manier bestuurd en zal het eigen kapitaal
door deze mensen snel op zijn.
 
Ik wil diaconie oproepen zich te verenigen en openheid van zaken (o.a. op financieel gebied) op te vragen bij dit bestuur.
Op deze wijze krijgt u inzicht waar en hoe uw financiŽle bijdragen voor wordt gebruikt.
 
 
 
Tevens merk ik op dat dit bestuur geen officiŽle papieren kan overleggen van inschrijving en dat ze
onrechtmatig gebruik maken van andermans inschrijfnummer bij de KvK.
Ook de bankrekeningen (en tegoeden op 26 jan 2016)  blijven toe horen aan
de Stg. Werkgroep Gehandicapten Zuid West Brabant. 
 
 Mogelijk kunt u nog het een en ander recht proberen te zetten.
Dit bestuur zal zelf geen initiatief nemen daar ze zelf weten dat ze verkeerd gehandeld hebben.
Hun excuus en fouten zullen zij nooit toegeven.  
 
 
  Zelfs de predikant (Bert F) welke het afgelopen jaar mee is geweest, laat NIETS van zich horen.
Ook niet als hij door iemand hier - alsnog - op gewezen wordt !! 
 
 
Wij hebben gehandeld vanuit onze eigen achtergrond en geloof
 
ZO GA JE NAMELIJK NIET MET MENSEN OM 
 

Met dit soort mensen kan en willen wij niet samenwerken.
 
 
Mijn naam kan en mag niet met dergelijke situaties in verband gebracht worden.
 want dan is mijn naam; mijn reputatie en mijn persoon en gezin
mij meer waard dan wat en wie dan ook.
Sorry, maar dan ben ik voor 1x egoÔstisch en kom voor mijzelf op.
 
  
 
 
Het is nu inmiddels oktober 2016
 
 
 
* tot op de dag van vandaag, nog geen enkel contact geweest in welke vorm dan ook.
* archief en overige spullen zijn totaal niet opgehaald.
* afgelopen jaar met diverse mensen/diaconieŽn gesproken en uitgelegd wat er is gebeurd.
* ook mijn ervaringen met hen mogen en kunnen delen.
* Staan verbijsterd over de handelingen en gedragingen van m.n.
 
 
 
                                                 1. Wim Groeneveld             Lage Zewaluwe            (vrz van 2003 - 2013)
                                                   2. Rie de Visser - Luteijn   Made / Drimmelen       (pen. van vanaf jan 2008)
                                                   3. Arie Verhagen                Fijnaart                         (vanaf april 2008 lid     
                                                                                                                                      van het bestuur; vanaf 
                                                                                                                                      2013 vrz
                                                                                              (daarvoor 2 en 3 jaar ook in het bestuur gezeten)
 
                                                               en de overige bestuursleden
 
 
                                                               Margriet Zeeman (vanaf Okt 2000 Roosendaal) en Dieneke van Weesep
                                                               (vanaf Sept 1993 Halsteren) beiden afgetreden dit jaar.  
                                                               Kees de Klerck (vanaf Nov 2012 B op Zoom),
                                                               Mirjam den Heijer (vanaf Okt 2011 en eerder nog eens 3 jaar Woensdrecht)
                                                               Betty van Wijngaarden (vanaf Maart 2010 Breda),
                                                               Inge Krierkaard (vanaf Febr 2013 Oudenbosch).
 
 
                                                               en enkele anderen waaronder Ds. Bert F (Terheijden),
 
                                                                                                           Miep en Stephan Joosen (Halsteren)

                                         Bij Margriet: de inhoud van de website is per jan
                                         2017 iets heel belangrijks toegevoegd !!        
                                         Bedankt aan u die dit anoniem bekend heeft 
                                         gemaakt. Haar echtgenoot had ook al met mij
                                         gesproken.   
                                         Tot op de dag van vandaag krijgen wij nog
                                         steeds hele warme reacties en moeten wij
                                         aangeven dat er nog steeds geen enkel contact
                                         meer is gemaakt.


 
 
 
 
 
 De E-mail adressen zijn altijd blijven bestaan en zijn nog steeds toegankelijk